سه‌شنبه 20 مرداد 1388
آهای تاتر

انجمن نمایش شهرستان بندرلنگه زیر نظر اداره فرهنگ

و ارشاد اسلامی یک دوره کلاس اموزشی تاتر برگذار میکند

اخرین مهلت ثبت نام   26 / 5 / 88

شماره تلفن 2222737_07622225460