شنبه 31 مرداد 1388
ق مثل قانون

بچه های انجمن نمایش بندر لنگه وقتی دیدند نمی توانند تماشاگررا به سالن تاتر

بکشند دست به دامن خردسالان شدند تاشایدخردسالها بتوانندبه اجبار. پدرو مادر

خودرابه سالن های تاتررا هنمایی کنند...که همانطور هم شد...

روز پنجشنبه 29 /5 / 88 دربندرلنگه فرهنگسرای گوهرتاتری با نام ق مثل

قانون(شهردردست ترتری) که مخصوص کودک ونوجوان بود به کارگردانی

عبدالمحمد سالاری به روی صحنه رفت.

نکته بسیارخوشحال کننده وقابل توجه برای من این بود که در سالن فقط 12

عدد صندلی خالی وجود داشت.

نویسنده  حسین ابراهیمی

کارگردان  عبدالمحمد سالارای

بازیگران  ضرغام منصورزاده. خالدراهبر. محسن جعفری.عبدا...گزیری.

سحررستم زاده.فاطمه احمدی.مجید انصاری.بهنام حسن پور.فروزان عنایتی

مصطفی خلیفاوی.فاطمه حیدری.بهنام پانیزه .

.اعتراف   عکس های کا ر را دارم اماچون بلد نیستم دروبلاگ بگذارم ..........