X
تبلیغات
رایتل
سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1389
۱۱/۸/۸۸

    دریا چیزی نیست جز یه مشت بزرگ آب 

    یک جیغ بزرگ 

    یک سکوت کوتاه سرشار ازاحساس های ناشناخته زمان 

    که در سپیده دم آرمش ناخدای شب نخوابیده ای سیگاری می پیچد و شب لبریز از قهر داغ 

    موج های عصیان زده اش خاموش میکندسیگارهای ناخدای شب نخوابیده را  

    و اگر چکه کند غریبه ای در آبی زلالش   مسموم میکند: 

    گله های ماهی را 

    مرغان دریایی را 

    و ناخدای شب نخوابیده   

   چکه چکه های آن غریبه 

   دریا را... 

 

      امین اعظم بهنام محسن فاطمه 

              88/8/11