X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
شنبه 22 خرداد 1389


          سلام                 مدتها است که تو را ندیده ام آخرین بار زیر همان درخت نخل بود.

                 راستی من دیگر بزرگ شده ام آنقدر بزرگ که یک روز درمیان صورتم

                 را تیغ می اندازم. میدانم تو هم دیگر بزرگ شده ای آنقدر که تا چند

                 وقت دیگر اولین بچه ات به دنیا می آید

                 دیشب خوابت را دیدم بخدا قسم . . .