X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
یکشنبه 17 مرداد 1389

      

     پشت پنجره ها دیگر تماشای جنایت ققنوس نمیلرزاند 

     دل مردم را . . . بیدار باش 

     که هق هق یک کودک به ما میفهماند مفهوم 

     یک سیل سر درگم را 

     آلزایمردارند. . . 

     همه چیز یادشان رفته 

     آنچنان که فقط محو تماشای تو شده اند ای 

     دنیا