X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
شنبه 23 مرداد 1389

 

 

         تک و توکند کسانی که از تکرار تیک و تاک تب دار ساعت ها 

        خسته نیستند... 

        تو هم تکراری 

        اما همچون دم و بازدم های تکراری یک نیاز