سه‌شنبه 30 فروردین 1390
کف بهشت

     

 

 

                             به اعتقاد من ستاره ها سوراخ های کف بهشتن 

                       روزیکه 

                       لب دریا 

                       زیر بارون 

                       غروب آفتاب  

                       سوار تاب باشم و بستنی بخورم 

                       از روی تاب میپرم بالاوبا کشکنگ  

                       از سوراخ ها وارد بهشت میشم 

                       اونجاست که زندگیم تموم میشه   

       

     این یک دست نوشته شخصی هستش و به هیچکس مربوط نیست...