شنبه 7 آبان 1390

    

 

                        

                                       تیرماه ۱۳۹۰ گروه تاتر کانون پرورش فکری کودک و نوجوان بندرلنگه