سه‌شنبه 16 خرداد 1391
زمینی با چند چشم کبود

  

 نمایش زمینی با چند چشم کبود به کارگردانی محسن جعفری که به جشنواره دانشجویی نرسیده بود تمرین مجدد خود را با بازیگران و عوامل جدید آغاز کرد ...